Plzeň

Karel Gott, Miroslav Horníček, Jiří Suchý, Jindřich Plachta. Nebo Josef Skupa, otec legendárních postaviček Spejbla s Hurvínkem. Plzeň je městem piva, sportu a významných rodáků, kteří zanechali hlubokou stopu v české kultuře. 

Poesiomat v Plzni stojí v prostoru malebné Mlýnské strouhy. Poetická roura zpívá o osvobození Plzně vojsky americké armády, cinká a hučí jako Tramvaj Křižík & Brožík, jedna z prvních elektrických tramvají v Evropě, recituje verše plzeňských básníků (a básnířek) Miroslava Holuba, Josefa Hrubého, Romana Knížete, Evy Válkové a Karla Šebka, Jiřiny Fuchsové, Iva Hucla, Jana Sojky nebo Tomáše Kůse, který se značným dílem podílel na sestavování dramaturgie plzeňského Poesiomatu.

Poesiomat v Plzni vznikl díky podpoře města Plzeň.