Mělník

Město nad soutokem Vltavy a Labe. Město vyhlášeného vína. Město básníků.

Poesiomat na Mělníce vzhlíží na horu Říp. U Vily Karola promlouvá k Labi, která si nedaleko podala ramena s Vltavou. Básní o víně, o svaté Ludmile a Karlu IV., promlouvá ústy Jana Palacha o boji proti zlu, básní verše od Jaroslava Seiferte, Jaroslava Nečase, Kamila Bednáře, Vratislava Brabenci nebo Svatopluka Karáska. U Poesiomatu se tančí Mělnická (Jásavá) polka, folklorní soubor Jarošovců a dětského Jarošáčku zpívají lidovky o víně a Mělníce a mělnická rodačka Jitka Čvančarová zpívá Modlitbu pro Martu. Zvědavci si pak odnesou i místní recept na mělnické houstičky, tzv. Podřipské karásky. 

Poesiomat vznikl díky finanční podpoře města Mělník. Básně namluvili Jitka Čvančarová a loutkoherec Petr Besta. Na dramaturgii se podílel také místní historik Karel Lojka. Dvě skladby nahrálo Dětské rádio Mělník.

Všem zúčastněným ze srdce děkujeme!