Žilina

dramaturgie:

EN 443 Slovakia

Peter Macsoszky: Tamtým podvádzaní

Dominik Tatarka: Démon súhlasu 

Ján Lenčo: Kde som bol

Jozef Jurzet: Očakávanie

Ľubomír Feldek: Šansón na nedeľu

Ján Frátrik: Moje verše (zo zbierky: Nepokojná pieseň)

Anita Tešovičová: Nočný telefonát 

Ivan Štrpka: Neviditeľná vlajka. Deti na úteku

Dáša Fon Fľaša: Strom 

Liza Gennart – Oceány ako túžba po čase (zo zbierky Výsledky vzniku)

Ivan Laučík: zo zbierky Sme príbuzní na začiatku 

Mirka Ábelová – Nové básne ASI

Vlado Janček: Prázdno

Mila Haugová – monáda3

Erik Ondrejička: Vtáčím perom

Martin Gerboc

Nóra Ružičková: verejný park

Karol Chmel: ľahšie je zúfalstvo

Kamil Peteraj: Vtesnané do vĺnMěsta: Ondřej Kobza
spolupráce: Michal Šanda, Ivana Krekáňová, Michaela Mrázová, Kateřina Hladíková
realizace: 6. 12. 2021