Klatovy

První Poesiomat v Plzěňské kraji jsme umístili v Klatovech v parku za Černou věží. Zásluhu na tom má hlavně Hifi klub a jeho archiv. Hifi klub poskytl většině básníků prostor, aby tam mohli svoji poezii uvést. Mezi použitou poezií je dokonce jeden unikát. Tím je poselství a vzpomínka na Klatovy od Jaroslava Seiferta, kterou kdysi básník ve zvukové podobě Hifi klubu věnoval!


Obsah:

Rudolf Mayer / Jaroslav Vrchlický / Jaroslav Kvapil / Jan Šnobr / Jan Šnobr / Jaroslav Seifert / Ladislav Stehlík / František Gottlieb / Zeno Fifka / Václav Weinfurter / Josef Hrubý / Martin Šimek / Lenka Hrabětová /Tomáš Javorský /Štěpán Špád /Jitka Pyšková /Václav Fiala /Radovan Lipus /František Novotný /Jiří Suchýrealizace: říjen 2016
místo: V parku za Černou věží, Klatovy