Nelahozeves

Nelahozeves, malebná obec nedaleko Prahy, je známá jako rodiště slavného skladatele Antonína Dvořáka. Skladatel se narodil 8. září 1841 v místním hostinci, do rodiny hostinského a řezníka Františka Dvořáka. A právě jen pár kroků od jeho rodného domu od dubna básní a hraje Poesiomat.

Periskop mapuje Dvořákovu životní a hudební cestu: od Nelahozevsi přes Zlonice, Prahu, Vysokou u Příbramě a milovanou Šumavu až po Anglii a úspěšné působení v USA.  Poesiomat nabídne vedle dvou desítek Dvořákových hudebních děl také básně, jimiž se skladatel při svém komponování inspiroval. 

Dvořákovský Poesiomat byl slavnostně odhalen při setkání hejtmanů čtyř významných evropských regionů na oslavu 20. výročí vstupu České republiky do EU.  Část dramaturgie je tak věnována skladatelům spojeným s partnerskými regiony Středočeského kraje: Opolským vejvodstvím, Spolkovou zemí Porýní-Falc a francouzským regionem Burgundsko-Franche-Comté. Periskop tak vedle českého a anglického jazyka mluví polsky, německy a rancouzsky.


Realizace Poesiomatu se uskutečnila díky podpoře Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, Středočeského kraje a obce Nelahozeves.