Pardubice

Pardubice. Město hokeje, slavných koňských závodů a vyhlášeného perníku. Město na dráze. Ve stínu sochy Jana Pernera před architektonicky unikátním vlakovým nádražím vyrostl v Pardubicích Poesiomat. 

Hned v první skladbě promlouvá hlasem každému Pardubákovi velmi známým. Legendární Krychlič, mýtická postava, která spojila svůj život s prostorem pardubického nádraží, promlouvá o lidech, živote, empatii, lásce a hlouposti. Následují umělci úzce spjatí s východočeským městem: Dukla Vozovna, Vypsaná fiXa, básníci Petr Kabeš, Jiří Gruša, Jiří Pištora, Honza Buryánek, divadelní režisér Hubert Krejčí, básnířka Ludmila Macešková, která vydávala svá díla pod pseudonymem Jan kameník, mladá spisovatelka Lucie Faulerová nebo pardubický básník, který prožil celý život na železnici, Pavel Rajchman. Ajznboňáckou tématiku pak podtrhuje legendární píseň z dílny Divadla Járy Cimrmana Šel nádražák na mlíčí.

Realizaci Pardubického Poesiomatu finančně podpořilo statutární město Pardubice, Pardubický kraj a České dráhy. Projekt se uskutečnil také díky symbolické podpoře Správy železnic.