Vestec

Vestec. Dříve malá obec ležící asi 15 kilometrů jihovýchodně od centra Prahy zaznamenala v posledních dvou dekádách nezvykle dynamický rozvoj. S přibývajícím obyvatelstvem se rozšiřuje i občanská vybavenost a obec má do budoucna v plánu stát se městečkem s jedním z největších podílů zeleně v republice. Součástí tohoto plánu bylo i vysázení lipové aleje, kterou zaštítila Nadace vévody z Edinburghu - prince Philipa.

Poesiomat ve Vestci stojí na začátku (směrem od Prahy) této aleje. V ose nově vysázených národních stromů, nedalek vodní plochy a veřejného grilovacího místa a jen pár metrů od oblíbené cyklostezky, mluvící roura spojuje hned několik vybraných témat: historii, současnost a budoucnost obce Vestec, britskou královskou rodinu, česko-anglické kulturní mosty a téma stromů, lípy a přírody.

The Beatles hrají tři verze zamilovaného a lehce provokativního popěvku věnovanému jejím královskému veličenstvu královně Alžbětě II., Poesiomat promlouvá originálním hlasem dlouho zapomenutého českého básníka žijícího v anonymitě britské léčebny pro choromyslné Ivana Blatného, zaznívá zde báseň, kterou královna Alžběta věnovala svému zesnulému choti princi Philipovi k prvnímu výročí jeho úmrtí, oblíbené písně královny i vévody z Edinburghu. Z českých básníků jsou v Poesiomatu zpřítomněni Janové Zahradníček a Skácel.

Významnou část Poesiomatu ve Vestci tvoří skladby pro děti. Na několika se recitací a zpěvem podílely samy dětičky z MŠ Vestec, dětem zpívá o stromech oblíbené duo Uhlíř-Svěrák a zazní i píseň z pohádky Lotrando a Zubejda. Hlas vesteckému Poesiomatu propůjčil známý novinář Jan Tuna a oblíbená herečka a vestecká obyvatelka Nela Boudová.

Poesiomat ve Vestci vznikl díky podpoře obce Vestec.